نتایج پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات سازمان سنجش آموزش کشور
پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات سازمان سنجش آموزش کشور
توجه ویژه : شهروند گرامی خواهشمند است با اعلام میزان رضایت خود از هر یک از محورهای ارائه شده در این پرسشنامه، ما را در ارتقاء سطح رعایت حقوق شهروندی یاری فرمایید. با تشکر
جنسیت
تحصیلات
نوع خدمت
شغل
سال تولد
محل دریافت خدمت
نحوه دریافت خدمت
دفعات مراجعه برای دریافت خدمت فعلی در سال اخیر
سطح رضایت پرسش محور سنجش ردیف
نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار
نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک موردنیاز برای ارائه خدمت
انجام کار براساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی
شفافیت فرایندی
1
2
3
نحوه رفتار و راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه
امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت
به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات، نظرات و پیشنهادهای شما
راهنمایی و پاسخگویی کارکنان و پیگیری وضعیت درخواست ها
پاسخگویی و مسئولیت پذیری
4
5
6
7
دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد
تسلط بر فرایند
8
تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت
تعهد و پایبندی دستگاه به زمان ارائه خدمت در فرم «رسید خدمت»
میزان مراجعه به قسمت¬ها و بخش های مختلف برای دریافت خدمت
زمان فرایند
9
10
11
نظم، ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمت
دریافت یکباره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه توسط دستگاه
ارائه چند باره اطلاعات یا اطلاعات تکراری (نظیر کپی شناسنامه، کارت ملی و ...) به بخش های مختلف
احساس نیاز به سفارش و توصیه¬های غیرقانونی برای دریافت خدمت
نظام مند بودن فرایند
12
13
14
15
احساس رضایت از خدمت دریافت شده
کلیت فرایند
16
Captcha